Werkwijze


Trainingscyclus

B-prepared leert en traint crisisorganisaties goed te anticiperen op crisissituaties. Een goed crisisteam heeft samen getraind in een veilige omgeving waar fouten maken mag en waar leren en anticiperen moet. Simulatie biedt de beste mogelijkheden voor maatwerk training voor het individu en het crisisteam tegelijkertijd.

Om dit te bereiken bieden wij een volledige trainingscyclus. De trainingscyclus bevat alle elementen die een crisisorganisatie nodig heeft om een crisissituatie te beheersen.

 

De trainingscyclus bestaat uit de volgende 6 onderdelen:Opleidingscyclus

  1. Assessment: Inventariseren waar een crisisorganisatie staat. Waar zitten de risico’s. Wat gaat goed en waar is verbetering noodzakelijk.
  2. Scenario: Het opstellen van oefenscenario’s waarbij de verbeterpunten (leerdoelen) als uitganspunt dienen.
  3. Trainen/Oefenen: Oefenen van de hele crisisorganisatie d.m.v. zeer realistische crisissimulaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde computersimulaties en serious games.
  4. Evaluatie: Tijdens en na afloop vinden evaluaties plaats waarbij gekeken wordt hoe de crisisorganisatie heeft gefunctioneerd en of de leerdoelen gehaald zijn. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluaties worden verbetermaatregelen vastgelegd.
  5. Implementatie: Crisisorganisatie begeleiden bij het implementeren van de verbetermaatregelen.
  6. Herhalen: Door regelmatig te trainen/oefenen volgens de afgesproken cyclus kan je toepassen wat er de vorige keer geleerd is. Een nieuw assessment toont dan aan dat de organisatie zich verbeterd heeft.

 

Defensie traint frequent en regelmatig haar commandanten en stafmedewerkers met beproefde trainingsmethoden en simulaties om hen voor te bereiden op de praktijk. B-prepared maakt gebruik van deze defensiekennis, -ervaring en -methoden.

 

Simulatie

Grote rampenoefeningen kunnen, naast praktijk oefeningen, met behulp van computersimulatie, worden getraind. Dit is effectiever, goedkoper en kan veel frequenter. De uitvoerende hulpverleners worden gesimuleerd en zijn dus niet nodig tijdens het oefenen. Qua kosten, planning en mankracht ligt hier een aanzienlijk lagere investering.

Voordelen Simulatie

 

Trainingsomgeving

Grote rampenoefeningen krijgen veel externe aandacht en vinden plaats in publiek gebied.
B-prepared biedt een ‘veilige’ en professionele leeromgeving waarbij externe aandacht niet van invloed is op de bereidheid om fouten te maken.

 
Wilt u meer weten over onze cursussen, trainingen, oefeningen en professionals neem dan hier contact met ons op.