Leiderschap


LeiderschapHet thema leiderschap blijft mensen bezig houden. Verschillende inzichten en ideeën wisselen elkaar af. Hierbij spelen met name persoonlijke eigenschappen en vaardigheden van leiders een belangrijke rol. Veel effectieve leiders ontwikkelen een stijl waarin een goede balans is tussen het stellen van kaders, richtlijnen en instructies enerzijds en het geven van ruimte aan medewerkers voor eigen invulling anderzijds.

“Leidinggeven is het bewust richting geven aan het gedrag en het inspireren van anderen om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken”

Leidinggeven wordt vaak in verband gebracht met legers en krijgsmachten. Bekende veldheren en generaals uit de historie, worden nog steeds vereenzelvigd met het leiderschap. Hun getoonde voorbeeld is ook nu vaak nog een bron van inspiratie voor jonge leidinggevenden. Voor de buitenwereld lijkt het dat de militaire leider ten opzichte van de manager in de civiele samenleving altijd in het voordeel is, omdat hij kan vertrouwen op de discipline van zijn manschappen en de hiërarchische structuur waarin hij opereert. De werkelijkheid is uiteraard meer gecompliceerd.

De militaire leider beschikt niet over een eenheid van robots die hij naar believen kan inzetten.De militaire leider beschikt niet over een eenheid van robots die hij naar believen kan inzetten. Achter iedere militair schuilt immers een mens van vlees en bloed, elk met zijn eigen gedachten, meningen, gevoelens, drijfveren en achtergronden. Die facetten zijn mede bepalend voor de wijze waarop de (militaire) opdracht wordt uitgevoerd. De militaire leider heeft dus naast de technische aspecten van het leidinggeven net zo goed te maken met de menselijke kant van het leiderschap.

Leidinggeven is van oudsher ‘core business’ bij Defensie en goed leiderschap is misschien wel de belangrijkste succesfactor van deze organisatie.

B-prepared biedt leiderschapstrainingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van bewezen (militaire) methoden en processen. B-prepared richt zich op nationaal-, centrale- en lokale overheid, multinationals, petrochemische industrie, gezondheidszorg, NGO’s en logistieke bedrijven.

 

Wilt u meer weten over onze cursussen, trainingen, oefeningen en professionals neem dan hier contact met ons op.