Observers / Trainers (OT-ers)


De OT-ers, ook wel deeloefenleiders genoemd, hebben de taak om de crisisteams te observeren en ervoor te zorgen dat de leerdoelen zoveel mogelijk gehaald worden. Waar nodig kunnen ze een klein zetje in de juiste geven

Alle OT-ers, ook wel deeloefenleiders genoemd, beschikken over de informatie over het scenario en het draaiboek.

Na elke event of incident nemen de OT-ers contact op met de EXCON voor terugmelding en een stand van zaken update. Indien gewenst kunnen de OT-ers op elk ander gewenst moment contact opnemen met de EXCON voor afstemming en advies. EXCON zal ook contact opnemen met de OT-ers als een beeld van het verloop van de oefening moet worden gevormd.