Command Post Exercise (CPX)


Tijdens een Command Post Exercise (CPX), ook wel zandbakoefening genoemd, wordt een crisis gesimuleerd zonder inzet van hulpdiensten. De verschillende crisisteams worden onderworpen aan een realistisch en evoluerend scenario en krijgen realistische vragen, opdrachten en berichten.

Zwaartepunt bij een CPX ligt bij het oefenen van de besluitvorming en het inzichtelijk maken van de effecten van de genomen besluiten. 

Command Post ExerciseGedurende deze oefening komen er incidenten die afgeleid zijn van de leerdoelen en veel praktische en inhoudelijke onderwerpen aan bod. Op basis van de genomen beslissingen van de deelnemers kan tijdens de oefening de simulatie en het scenario worden bijbesteld, aangepast of zelfs aangescherpt. Het programma van een CPX wordt steeds op maat bepaald en kan opgemaakt worden met verschillende doelstellingen. Zo kan een CPX een opfrissing zijn voor de samenstelling en coherentie van het crisis(communicatie)team, kan het ook de nood aan grondige voorbereiding van het crisiscommunicatieteam aankaarten of is het een onderdeel van een opleidingsprogramma. Het belangrijkste is dat de focus van de oefening ligt op de leerdoelen. Deze leerdoelen zijn idealiter vastgesteld bij de nulmeting van een crisisteam. De leerdoelen zijn de basis van het oefenscenario.

De zeer realistische en geavanceerde simulatie die wij gebruiken om oefeningen te ondersteunen houdt rekening met zowel het gedrag van operationele eenheden, het gedrag en de bevolking, omgaan met het milieu en fysieke gebeurtenissen (giftige wolken, watervervuiling, enz.) Hierdoor is het voor de cursisten minstens net zo realistisch, zo niet realistischer, als bij een field exercise.

 

Wilt u meer weten over onze cursussen, trainingen, oefeningen en professionals neem dan hier contact met ons op.

 

De oefening wordt voorbereid en geleid onze observers/trainers (OT-ers). Iedere oefening wordt afgesloten met een After Action Review (AAR) of debriefing. Hier worden de observaties besproken met de verschillende crisisteams. Samen wordt bepaald welke observatie aangemerkt worden als verbeterpunten. Vervolgens wordt een eerste plan gemaakt om deze verbeterpunten te implementeren. Dit kan resulteren in een plan voor het verbeteren van (individuele) vaardigheden, een toename in de oefenfrequentie, het opstellen van een opleidingsplan of het bijsturen van een crisiscommunicatieplan, enz.

 

Opzet CPX oefening

Organisatie CPX

Voor CPX is een grotere oefenorganisatie nodig dan voor een Table top oefening.  Rondom de oefenleider bevindt zich de Exercise Controle Cel (EXCON). Deze houdt contact met de observers/trainers (OT-ers) op locatie. EXCON houdt vanuit verschillende gezichtspunten de oefening nauwgezet in de gaten en gemanaged de oefening. EXCON is opgesplitst in drie secties: higher control (HICON), flank control (FLANKCON) en lower control (LOCON).

In de HICON zitten vertegenwoordigers van het hogere commando-element bijv. het Regionaal Beleidsteam (RBT). In de FLANKCON zitten vertegenwoordigers van partijen waarmee gecoördineerd moet worden. Bijv. het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC).

In de LOCON zitten vertegenwoordigers van het lagere commando-element. Bijv. de gemeentelijke rampenstaven. Dit zijn als het ware de ondercommandanten van de training audience of cursisten. Afhankelijk van de grote van de oefening en/of het scenario kan EXCON worden uitgebreid met een Opposing Forces Cell (OPFOR) en een White Cell. In OPFOR zitten vertegenwoordigers van de “tegenpartij” (opstandelingen, relschoppers, terroristen, enz.). In de White Cell zitten acteurs die rollen spelen van bijvoorbeeld pers, VIP’s, bevolking, enz. Het kan gaan om het spelen van een fysieke rol maar ook om een telefoontje, een e-mail, een video, gesimuleerde gebeurtenissen, notities, enz.
Wilt u meer weten over onze cursussen, trainingen, oefeningen en professionals neem dan hier contact met ons op.