Besluitvorming & Bevelvoering


BesluitvormingUit diverse onderzoeker blijkt dat de kwaliteit van de bestrijding van een ramp of de beheersing van een crisissituatie sterk afhankelijk is van de beslissingen die door crisisteams genomen worden. Onderzoeken na afloop van crisissituatie richten zich dan ook vaak op de vraag waarom bepaalde besluiten genomen zijn. Antwoorden op deze vragen zijn meestal niet zo eenvoudig te geven. Dit komt onder andere omdat de wijze waarop binnen crisisteams een besluit wordt genomen niet helder omschreven staat.

Het omgaan met een crisissituatie heeft heel veel overeenkomsten met het werk dat Defensie doet. De inzet van Defensie heeft bijna altijd te maken met crisissituatie. Of het nu gaat over ondersteuning bij rampen, buitenlandse missie, antiterreur operaties of het opruimen van oude vliegtuigbommen, het zijn bijna altijd onverwachte en niet geplande gebeurtenissen waarmee omgegaan moet worden.

Het grote verschil is echter dat omgaan met crisissituatie min of meer de “core business” van Defensie is en van veel andere bedrijven en overheidsorganisaties niet. Defensie beschikt over “combat prover” methode en technologie voor het om gaan met crisissituatie en daarom heeft B-prepared ervoor gekozen om deze te gebruiken.

Militaire commandovoering heeft alle elementen in zicht die nodig zijn om een (gezamenlijk) doel te bereiken. Besluitvorming, bevelvoering en leidinggeven. Deze functies zijn echter altijd nodig om een (gezamenlijk) doel te bereiken. Dit geldt voor elk type organisatie.

Bevelvoering

Besluitvorming:

Het komen tot besluit, over de wijze waarop bijvoorbeeld een crisissituatie aangepakt moet worden, is een proces waarbij de opdracht centraal staat en waarbij alle belangrijke en minder belangrijke factoren van invloed worden meegewogen. Besluitvorming is een continu proces. Ook na het nemen van het besluit over de uitvoering van een ontvangen of zelf geformuleerde opdracht, stopt de besluitvorming niet.

Ter ondersteuning van de besluitvorming wordt gebruikt gemaakt een model. Na het doorlopen van dit model is precies duidelijk wat u moet doen (de opdracht), wat het hogere niveau van u verwacht, hoe u de opdracht (wijze van optreden) voorbereid, m.a.w. hoe worden de taken, resources en verantwoordelijkheden verdeeld.

Wilt u meer weten over onze cursussen, trainingen, oefeningen en professionals neem dan hier contact met ons op.

 

Bevelvoering:

Een goed weloverwogen besluit is slechts een besluit en geeft geen garantie dat een crisissituatie goed wordt aangepakt en niet verder escaleert. Het is zaak dat de teamleden de gezamenlijke opdracht uitvoeren als één goed functionerend team. De opgedragen activiteiten en beweegredenen moeten goed gecoördineerd en gedirigeerd worden aan de lager (uitvoerende) niveaus zodat ook zij precies weten wat hen te doen staat.

Hiervoor is het belangrijk dat het genomen besluit vertaald wordt in opdrachten en dat deze opdrachten op een duidelijke en heldere manier gecommuniceerd en begrepen worden door diegene die de opdrachten moeten uitvoeren. Ook bevelvoering is een continu proces.

Wilt u meer weten over onze cursussen, trainingen, oefeningen en professionals neem dan hier contact met ons op.

 

Leidinggeven:

Het uiteindelijke resultaat van commandovoering (besluitvorming, bevelvoering en leidinggeven) is vooral afhankelijk van het niveau van leidinggeven. Het zijn de leidinggevende die richting en sturing geven aan de processen die aan de andere twee componenten (besluitvormen en bevelvoeren) verbonden zijn.

 

Wilt u meer weten over onze cursussen, trainingen, oefeningen en professionals neem dan hier contact met ons op.