Onno Ruiter


Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing – 2015, nr. 1

In dit februarinummer van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing veel aandacht voor de thema‘s ‘Rijk en veiligheidsregio’s – samen sterker’ en ‘terrorismedreiging en crisismanagement’. Veiligheidsregio’s en rijksoverheid werken samen met publieke en private crisispartners aan versterking van de gezamenlijke, integrale aanpak op drie belangrijke thema’s: waterveiligheid en evacuatie, risico- […]


Manager vs. Leider

Cultuur gaat in essentie over gedrag van medewerkers in een organisatie. Leiderschap gaat over de vraag hoe managers en medewerkers met elkaar omgaan. Het leidinggevend gedrag van managers is dus onderdeel van de bedrijfscultuur. Leidinggeven of leiderschap (we gebruiken de termen door elkaar) is het op basis van persoonlijk contact […]


Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing – nr 6, 2014

Het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing is een tweemaandelijkse uitgave van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het blad informeert, signaleert en biedt een platform aan bestuurders en professionals over beleidsontwikkeling, innovatie, uitvoering en evaluatie ten aanzien van nationale veiligheid, terrorismebestrijding en crisisbeheersing. […]


Wargame Proeverij

Maandag 20 oktober zal B-prepared samen met het Franse bedrijf MASA een demo Crisis Wargaming geven tijdens de wargame proeverij van de SAGANET werkgroep business wargaming. Deze werkgroep van SAGANET zet zich in om de strategische voordelen van (business) War Gaming voor leiders, bestuurders, docenten en onderzoekers breder onder de […]