Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing – 2015, nr. 1


In dit februarinummer van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing veel aandacht voor de thema‘s ‘Rijk en veiligheidsregio’s – samen sterker’ en ‘terrorismedreiging en crisismanagement’.

Veiligheidsregio’s en rijksoverheid werken samen met publieke en private crisispartners aan versterking van de gezamenlijke, integrale aanpak op drie belangrijke thema’s: waterveiligheid en evacuatie, risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten en de continuïteit van de samenleving. De drie genoemde thema’s vormen de gezamenlijke doelstellingen van Minister Opstelten en het Veiligheidsberaad. Daarnaast zijn er nog andere thema’s waar het Veiligheidsberaad met prioriteit aan werkt: kwaliteit en vergelijkbaarheid, versterking van de bevolkingszorg en de samenwerking met Defensie bij crisismanagement. Alle thema’s maken deel uit van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016.

De recente aanslagen in Parijs en elders hebben een grote impact, ook in Nederland. Van toegenomen beveiliging bij risicovolle objecten tot verscherpte tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. Reeds bestaande zorgen over radicalisering en ‘Syriëgangers’ nemen toe, evenals het besef dat ook in Nederland een terroristische aanslag kan plaatsvinden. Wat zijn de belangrijkste kenmerken en uitdagingen van (dreigend) terrorisme vanuit het perspectief van crisismanagement? In hoeverre voldoet het actieplan Jihadisme en behoeft dit aanpassing? NGB-voorzitter Bernt Schneiders gaat in op de rol van burgemeesters bij de aanpak van jihadisme en radicalisering.

 

Andere onderwerpen betreffen o.a.

  • (Dreigend) terrorisme: uitdagingen voor crisismanagement,
  • Bernt Schneiders (NGB) over burgemeesters en de aanpak van jihadisme en radicalisering,
  • Joint Sigint Cyber Unit, AIVD-MIVD partnership in de praktijk,
  • Rampenbestrijding en risicobeheersing in China,
  • Regional roaming oplossing bij uitval mobiele communicatienetwerken,
  • Digitale catalogus stroomlijnt civiel-militaire samenwerking.