Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing – nr 6, 2014


Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing - nr 6, 2014

Het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing is een tweemaandelijkse uitgave van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het blad informeert, signaleert en biedt een platform aan bestuurders en professionals over beleidsontwikkeling, innovatie, uitvoering en evaluatie ten aanzien van nationale veiligheid, terrorismebestrijding en crisisbeheersing.

 

Thema’s in dit nummer:

  • Economische Veiligheid met bijdragen van o.a. VNO/NCW-voorzitter Hans de Boer.
  • Heden en toekomst van militaire inlichtingen met bijdragen van o.a. Bob de Graaff en Martin van Creveld.
  • Voorbereiding en organisatie Nationale Herdenking MH17,
  • Civiel-militaire samenwerking in het cyberdomein, Een veiliger Nederland door virtual reality,
  • Mindmap als instrument in tijden van crises,
  • Lessons learned juridische afhandeling Chemie-Pack,
  • Veiligheid en Innovatie op de agenda.