Dagelijkse archieven: 30 maart 2015


Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing – 2015, nr. 1

In dit februarinummer van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing veel aandacht voor de thema‘s ‘Rijk en veiligheidsregio’s – samen sterker’ en ‘terrorismedreiging en crisismanagement’. Veiligheidsregio’s en rijksoverheid werken samen met publieke en private crisispartners aan versterking van de gezamenlijke, integrale aanpak op drie belangrijke thema’s: waterveiligheid en evacuatie, risico- […]