Dagelijkse archieven: 2 februari 2015


Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing – nr 6, 2014

Het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing is een tweemaandelijkse uitgave van de Nationaal Co√∂rdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het blad informeert, signaleert en biedt een platform aan bestuurders en professionals over beleidsontwikkeling, innovatie, uitvoering en evaluatie ten aanzien van nationale veiligheid, terrorismebestrijding en crisisbeheersing. […]